ONE Life

28/02/2019

Onlangs lanceerde de HSE directie van de ADF Groupe een nieuw managementsysteem. Dit systeem is gebaseerd op vier belangrijke pijlers:

Ons menselijke gedrag
Onze middelen
Onze fundamenten
Onze vereisten

Het nieuwe managementsysteem kreeg de toepasselijke naam « One LIFE », om zo nogmaals het collectieve karakter van het systeem in de verf te zetten.

De HSE directie lichtte het systeem vervolgens ook gedetailleerd toe aan de ADF-werknemers. Met groot enthousiasme werd de cruciale rol van gezamenlijk engagement beklemtoond, hoe iedereen in ons nieuwe proces betrokken is, en uiteraard dat het One Life-systeem van en vóór iedere ADF-werknemer is.

Zo houden onze fundamenten onder andere het volgende in:

  • Elk niveau dient zich te engageren
  • We nemen allemaal de conformiteit in acht
  • We hebben allemaal respect voor de regels en klanten van de ADF Groupe

Bovendien is het ook belangrijk om de risico’s te kennen, inzet te tonen en de nodige verantwoordelijk op te nemen, steeds met het oog op de menselijke factor.

Verder is communicatie van cruciaal belang, zodat onze gezamenlijke prestaties steeds blijven groeien en ons veiligheidssysteem in positieve zin blijft evolueren.

Onze 5 essentiële gedragsregels worden tot slot verder bijgeschaafd en verbeterd dankzij onze 12 vereisten. We zijn er van overtuigd dat deze “Gouden Regels” zullen bijdragen tot de verdere groei van de ADF Groupe. Op een mooie toekomst!