Veiligheidsweek 24/04 - 28/04/2017

21/04/2017

Tijdens de technische vergadering van 20/04/2017 werd de start gegeven voor de veiligheidsweek van Groupe ADF !

Voor 2017 is de rode draad :  alle activiteiten rond het thema “Veilige verplaatsing” .

En uiteraard verder werken aan een bewust veiligheidsbesef met onze “5 Gedragsregels” en “Veiligheidsontmoetingen” hand in hand. Deze dragen ontegensprekelijk verder bij in een positief gedrag, hierbij trachten we de risico’s te verwijderen of te verkleinen.

Extra aandacht  besteden we aan :

  • Risico’s bij verplaatsing :

          - op de weg : privé, naar en van het werk met een 10 tal voorbeeldige gedragsregels
          - op de werkplek: met focus op risico’s bij
                               - veilig handelen tijdens laden en lossen
                              - vallende gereedschappen en materialen op de werf

  • Gedragsregels ADF en veiligheidsontmoetingen:
    - momentopname’s van situaties op de werkplek:risico’s en gedragregels herkennen
    - de noodzaak en het belang van de dialoog tijdens veiligheidsontmoetingen

De veiligheidsweek zal afgesloten worden op 28/04/2017 bij de klant Arcelor Mittal te Gent waar een volledige veiligheidsdag gepland is met tal van praktische activiteiten.

De extra focus in deze veiligheidsweek moet een boost zijn opdat voor onze werknemers hun activiteiten zowel in het privéleven als professioneel zonder incidenten of ongevallen verder kunnen verlopen….