Technische Competenties

De competenties van onze werknemers vormen het fundament van ons model.

Er worden 3 000 werknemers te werkgesteld met elk hun competenties in hun vakdomein. Er wordt hoog ingezet op vorming en opleiding van soft- en hardskills.