laswerken volgens de norm EN 1090 Exc 3

In de specificaties van de klant van Franki Grondtechnieken stond vermeld dat alle laswerken moesten voldoen aan de norm EN 1090 Exc 3. Doordat Franki Grondtechnieken niet in het bezit was van dit certificaat, gingen zij op zoek naar iemand die dit wel had.  Zo kwamen ze bij ADF TIB terecht.

De palen konden niet in zijn geheel de grond geboord worden en er moest gewerkt worden met verschillende buisstukken.
Telkens er een stuk buis in de grond was geboord , werd er een nieuw stuk buis boven op gelast. Hierna werd er verder geboord.

De opdracht van ADF TIB was de verbindingslas maken tussen de verschillende buisstukken.
ADF TIB waren gecertifieerd om de werken uit te voeren. Alvorens de werken van start konden gaan, moesten enkele voorbereidingen worden getroffen.

Voorbereidende fase:

 • Opstellen Data Welding Book : dit document is cruciaal bij het uitvoeren van  laswerken. Het moet telkens worden goedgekeurd door de eindklant alvorens de laswerken worden gestart.
 • Opstellen pre-einddossier : in dit dossier zitten alle onderwerpen waaraan een EN1090 exc3 einddossier moet voldoen.
  Dit dossier wordt tijdens het project aangevuld met de nodige documenten. Deze bewijzen dat de werken volgens de norm verlopen.

Uitvoeringsfase:

 • Buisstukken DN 300 dikte 8 mm in staal S355
 • Buisstukken voorbereiden (afschuiningen aanbrengen)
 • Lassen van de buisstukken
 • UT lascontroles (ultrasoon) 20% op de verbindingslassen, volgens norm EN1090 exc3.

Eindfase:

 • Afwerken einddossier
 • Validatie einddossier door klant

Resultaat:

 • Geen lasfouten
 • Grote tevredenheid van klant over de uitvoering van de laswerken
 • Grote tevredenheid van klant over het einddossier
 • Zeer positieve tevredenheid enquête ingevuld door de klant

Related cases