Veiligheid & Kwaliteit

QAQC

ADF TIB volgt de hoogste kwaliteitsstandaarden voor de opvolging van alle laswerk en fabricage, zowel in haar ateliers als op werven.
De kwaliteitsopvolging d.m.v. een lasdossier voldoet aan alle Europese normen. De projectleiders, de kwaliteitsverantwoordelijken en de lasingenieur borgen een correcte opvolging.

Certificatie van de lassers is een belangrijk item in onze dienstverlening. ADF TIB is trots een beroep te kunnen doen op een ruim aantal gecertificeerde lassers waardoor kan beantwoord worden aan complexe klantenvragen.

Bij projectopvolging bieden wij een volledig kwaliteitswaarborg op maat. Hiervoor wordt samengewerkt met externe partijen (o.a. Loyds, SGS en DNV). Elk project heeft zijn specifieke opvolging. Deze opvolging omvat verschillende domeinen zoals oorsprong van het materiaal, opvolging certificaten, opvolging lassers, lascontrole, specifieke onderzoeken naar lasbinding, trekproeven, enz.

Ook PED (Pressure equipment Directive) is hierin belangrijk. ADF TIB heeft software ontwikkelt (intern) waarbij de verschillende niveaus van PED direct kunnen gecheckt worden volgens de geldende wetgeving.

Alle normen komen bij ons aan bod DIN, ASME, MERKBLATT, Europese PED-richtlijnen (Pressure equipment Directive), normalisatie per klant

 

HSEQ

Alle uitvoerende medewerkers genoten een doorgedreven opleiding, terwijl de leidinggevenden een hogere veiligheidsopleiding volgden.

ADF TIB beschikt over 3 interne preventiesadviseurs, die de veiligheid, preventie en kwaliteit onafgebroken opvolgen en bijsturen.

De ondertekening van het veiligheidscharter ondersteunt het grote belang dat ADF TIB hecht aan veiligheid en welzijn in haar projecten. De onderneming werkt actief aan een veiligheidsbeleid, zonder evenwel de praktijk uit het oog te verliezen.

Elke industriële klant hanteert eigen regels en normen. Via een dialoog met de klant zoekt ADF TIB het juiste evenwicht tussen verantwoord risicobeheer en de praktijksituatie van de werf.

Respect voor de mens en zijn competenties staat centraal in onze onderneming.

 

VCA Petrochemie
ISO 9001
ISO 14001
charter HSE
Kwaliteit-veiligheid

  • de 12 Gouden regels